Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multiparametrik MR ile prostat kanseri teşhisinde perfüzyon MRG’nin tanıya katkısının değerlendirilmesi.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

ÇOCUKLARDA NADİR BİR REKTAL KANAMA NEDENİ: CAP POLİP

13. ULUSAL ÇOCUK GASTOENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Elazığ, Turkey, 19 May 2021

Taşlı yüzük hücreli skuamöz hücreli karsinom

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2019

Ameloblastik Fibroodontom:Nadir Bir Olgu

28. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2018, vol.2

İnce bağırsak mezenterinde agresif fibromatozis ( desmoid tümör).

28. Ulusal Patoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2018, Ankara-Türkiye., Turkey, 27 - 30 October 2018

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.64-66

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1

Primer pulmoner karsinosarkom olgusu

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, 1 - 04 September 2018

Fitizik göz içerisinde Anchient schwannoma

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2018

Thymic seminoma with Regressive changes obscured bv Granulomatous Reaction.

Science Justice, 2. International Congress ITAC 2018 1-4 September 2018.İstanbul-Turkey., 1 - 04 September 2018

Primary pulmonary carcinocarcoma case.

Science Justice, 2. International Congress ITAC 2018 1-4 September 2018.İstanbul-Turkey., 1 - 04 September 2018

Kolorektal Karsinom Metastazı Olgularının Tanısında SATB2 Ekspresyonunun Rolü

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2018

Fungal Laryngitis:Report of 5 cases

the 7th Annual Meeting of Middle-Eastern Association of Cancer Research, 21 - 22 December 2017

Dev Bülün 3,5 cm’xxlik Kesiden VATS ile Eksizyonu

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

Dev bülün 3,5 cm'lik kesiden VATS ile eksizyonu

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 20. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 April 2017, pp.334-335

Endotrakeal Schwannoma ve bronkoskopik rezeksiyonu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Turkey, 16 - 20 March 2017, pp.59

Plevral efüzyon ve atelektazi ile presente edilen Non-Hodgkin lenfoma olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2016, pp.838-839

Primary extraskeletal osteosarcoma of the pleura mimicking mesothelioma A case report

XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 September 2016

Breast metastasis from ovarian serous micropapillary carcinoma

28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 September 2016

İnterkostal sinirden gelişen kistik Schwannom olgusu ve VATS ile rezeksiyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2015

Konjenital posterior mediastinal kist nadir olgu Mullerian Kist

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015 Creative Commons License

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

89

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

48

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals