Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hızlı büyüyen myom: leimyosarkom

Türk Radyoloji Derneği 43. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2022, Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2022

HIZLI BÜYÜYEN MYOM:LEİMYOSARKOM

43. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2022, pp.484-485 Creative Commons License

KALİSİYEL DİVERTİKÜL OLGUSU VE BT BULGULARI

43. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2022, pp.498-499 Creative Commons License

Subkutanöz sarkoidoz: nadir bir olgu sunumu

. Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

Sağ lobektomi sonrası diyafragma yükselmesi ve hepatik konjesyon: olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, no.79

KOMPOZİT FEOKROMASİTOMA: OLGU SUNUMU

TMRD 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, no.139, pp.254

Nuks urothelial tumor bleeding into the abdomen: a rare case.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 26-28 Mayıs 2022, Ankara, Ankara, Turkey, 26 May 2022, no.101

Spontan gerileyen benign karaciğer lezyonu: fokal nodüler hiperplazi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 May 2022

Akılda tutulması gereken geç dönem organ metastazları: RCC sonrası pankreatik metastaz

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

Assessment of quantitative zonal parameters of prostate gland in normal, benign and malign conditions

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

Multiparametrik MR ile prostat kanseri teşhisinde perfüzyon MRG’nin tanıya katkısının değerlendirilmesi.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

SKAR ENDOMETRİOZİSİ:NADİR BİR VAKA

TMRD 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, no.105, pp.222

Skar endometriozisi: nadir bir vaka

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 May 2022

Kompozit feokromasitoma: olgu sunumu

. Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

Vajende karşımıza nadir olarak ortaya çıkan büyük bir mezenkimal tümör: agresif anjiomiksoma

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 May 2022

Safra Kesesi ve Biliyer Sistem MRG

TMRD 26. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.111

Milwaukee omzu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2019, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Cerrahi skarda uterin leiomyosarkom metastazı: olgu sunumu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

Alt ekstremitenin tümoral kalsinozisİ

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 06 November 2018

Seminal vezikül ve vaz deferans agenezisine eşlik eden testis agenezisi: ilk olgu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-249 CERRAHİ SKARDA UTERİN LEİOMYOSARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-105 KARACİĞERİN NADİR GÖRÜLEN PORTAL VEN ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

Akut Apandisitin Nadir Bir Komplikasyonu: Ampiyem

TÜRKRAD 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018, no.144

PS-045 MALROTASYON İLE GÖRÜLEN ATİPİK YERLEŞİMLİ AKUT APANDİSİT: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

Karaciğerin nadir görülen portal ven anomalisi: olgu sunumu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

Assessment of the hepatic vascular structures: Dynamic enhanced MRI versus Dynamic enhanced CT in healthy liver and diseased liver

Türk Manyetik Rezonans Derneği, Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, no.21, pp.9 Creative Commons License

PEDİATRİK CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİK ARTER TROMBÜSÜTEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ, TRANSPLANTASYON 2016, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016

Ekinokokkus Alveolaris in tedavisinde canlı vericili karaciğer nakli

9. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.107-108

Budd Chiari Syndrome Secondary to Compressive Effect of Giant Hydatid Cyst

18th Annual International Congress on ILTS, San-Francisco, Costa Rica, 16 - 19 May 2012, vol.18 identifier

Books & Book Chapters

Karaciğer Nakli Öncesi Radyolojik Değerlendirme

in: Pediatrik karaciğer nakli, Ayşe Selimoğlu,Sezai Yılmaz, Editor, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya, pp.57-72, 2018

Karın röntgenogramını değerlendirme becerisi

in: Hekimlikte temel uygulamalar rehberi, Cengiz Yakıncı,Erdem topal, Editor, İnönü Üniversitesi Matbaası, Malatya, pp.22-23, 2018

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

137

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

110

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals