Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2011 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya (Dr), Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Ratlarda cerulein ile indüklenen akut pankreatit üzerine verapamil, dantrolen ve 2-aminoetoksidifenil borat'ın etkilerinin incelenmesi

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya (Dr)

 • 2007 Yüksek Lisans

  Tüm vücut radyoterapisinin farklı yaş gruplarındaki ratlarda beyin dokusu lipid peroksidayonu ve antioksidan sistem parametreleri üzerine etkileri

  İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli)