Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Industrial symbiosis: High purity recovery of metals from Waelz sintering waste by aqueous SO2 solution

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.149, sa.2, ss.303-309, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pirolizit Cevherinin Sülfürik Asit Çözeltileriyle Liçingi

XIII.Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniv., Samsun, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 1999

Yüksek Kükürtlü Kuru Kayısılarda Fazla Kükürt’ün Giderilmesi

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998