Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, cilt.8, ss.119-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar