Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Tv reklamlarına yönelik nörofizyolojik tepkiler üzerine bir araştırma

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2014 Postgraduate

  Yeni Bir Reklam Mecrası: İkincil Ekran

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English