Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abdurrahman Âdil Eren’in (1868-1942) Hayatı, Eserleri ve Mahkeme-i Temyiz Adlı Eserinin Tahlili

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, sa.23, ss.57-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1815 Numaralı Trabzon Şer'iye Siciline Göre Hukuki Hayatta Kadın (1554-1558)

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.379-428, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ferman-ı Adalet

I. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Abdurrahman Adil'in 1894'te Temyiz Mahkemesi'ne Bakışı

III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2018