Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2020 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2019 Natural and Applied Sciences Journal

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2019 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2019 İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2018 Natural and Applied Sciences Journal

  Diğer Dergiler

 • Mart 2017 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  Diğer Dergiler

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2016 - Devam Ediyor Biyosensör Grubu

  https://sites.google.com/site/inonubiosensor/home

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2016 - Devam Ediyor Biyomalzeme Grubu

  https://sites.google.com/site/inonubiyomalzeme/

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Turkey