Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe, Ali Duman, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.43-74, 2019

Müzik ve Matematik

Farklı Disiplinlerde Müzik, İmik, Ü., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.199-216, 2017