Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HALKLA İLİŞKİLER TOPLUMU VE GÜVENLİK HİZMETLERİ, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÖRNEĞİ

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, sa.11, ss.1739-1748, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interrelation Between Organizational and Professional Commitment Application on Airport Security Officer in Turkey

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, ss.49-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İl Özel Yönetimlerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2019, ss.269-280

Toplum ve Bireysel Silahlanma, Güvenlik ve Özgürlük Tartışmaları

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2019, ss.323-329

KENTLERDEKİ TURİZMİN GELİŞİMİNDE GÜVENLİĞİN ÖNEMİ: VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

USE 3. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, ss.271-278

Evlilik Programlarında Kadının Resmedilme Şekli: Kadınların İlk 94 Tanıtımlarının İncelenmesi

USE3.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, ss.94-100

TERÖRİZM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.1, ss.2024-2029

6360 SAYILI YASA SONRASI İLÇE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi(İKSAD), Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.1, ss.511-527

Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkileri

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi (Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar), Samsun, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.283-300

TERÖR VE GÜVENLİK ALANINDA SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IV, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.725-731

Türkiye deki Havaalanı Güvenlik Görevlileri Üzerinde Örgütsel Bağlılık Ve Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Makedonya, 28 - 30 Ekim 2016, ss.108-119

Trafik Kazalarının Azaltılmasında medya nın önemi ve halkla ilişkiler

Ulusal Din ve TRAFİK SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.71-72

Kitap & Kitap Bölümleri

Güvenlik ve Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Eğitimi Üzerine 1, Ahmet Kenan SAYIN, Vedat YILMAZ, Editör, EKİN, ss.1-21, 2019