Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İl Özel Yönetimlerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.269-280

Toplum ve Bireysel Silahlanma, Güvenlik ve Özgürlük Tartışmaları

VIII. Uluslararası Kongre Toplum, Siyaset ve Ekonomi, Malatya, Turkey, 12 - 13 October 2019, pp.323-329

KENTLERDEKİ TURİZMİN GELİŞİMİNDE GÜVENLİĞİN ÖNEMİ: VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

USE 3. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, vol.1, pp.271-278

Evlilik Programlarında Kadının Resmedilme Şekli: Kadınların İlk 94 Tanıtımlarının İncelenmesi

USE3.ULUSLARARASISOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, vol.1, pp.94-100

TERÖRİZM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.1, pp.2024-2029 Sustainable Development

6360 SAYILI YASA SONRASI İLÇE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi(İKSAD), Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.1, pp.511-527

Kentlerin Gelişiminde Terörün Etkileri

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi (Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar), Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.283-300 Sustainable Development

TERÖR VE GÜVENLİK ALANINDA SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.725-731 Sustainable Development

Türkiye deki Havaalanı Güvenlik Görevlileri Üzerinde Örgütsel Bağlılık Ve Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, Macedonia, 28 - 30 October 2016, pp.108-119

Trafik Kazalarının Azaltılmasında medya nın önemi ve halkla ilişkiler

Ulusal Din ve TRAFİK SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.71-72

Books & Book Chapters

Güvenlik ve Güvenlik Hizmetleri

in: Güvenlik Eğitimi Üzerine 1, Ahmet Kenan SAYIN, Vedat YILMAZ, Editor, EKİN, pp.1-21, 2019