Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ömer Seyfettin’in ’Beşeriyet ve Köpek’ Hikâyesinde Medeniyetin Temsili Olarak ’Köpek’

Gaziantep University Journal of Sciences, cilt.19, sa.3, ss.713-723, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhsan Oktay Anar’ın Galiz Kahraman Adlı Romanında Sosyal Eleştiri

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.20, ss.96-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa Romanında Kahramanın Sonsuz Yolculuğu

Türk Dili, cilt.115, sa.804, ss.182-188, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyetin İlk Dönem Romanlarında Din Algısı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.923-941, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN KÜÇÜK AĞA ROMANININ ŞAHIS KADROSU DÜZLEMİNDE İNCELENMESİ

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, sa.24, ss.251-263, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Edebiyat Dönemi Tür Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, sa.13, ss.193-196, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölümün Kıyısında İhtiyarlık Üzerine Bir Şiir Tahlili

ınıjoss İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.209-216, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maarif Salnamelerine Göre Çorum’da Eğitim Kurumları

Çorum Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.171-187, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şemseddin Ünlü’nün Romanlarında Harput

Şehir Kültürü-Kültürlü Şehir Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018

Elazığ Basın Tarihinde Unutulan Bir Ses Sada Mecmuası

Türk Basın Tarihi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, cilt.3, ss.2013-2036

Edebiyatın Medyayla İmtihanı

Edebiyatın Medyayla İmtihanı, Kilis, Türkiye, 05 Mayıs 2017

I Dünya Harbi Gazisi M Şükrü Bey in Esaret Mektupları

100.Yılında I.Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Budapest, Macaristan, 3 - 05 Kasım 2014, ss.709-727

Elazığ da Kültür ve Sanat Dergileri

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2014, cilt.2, ss.1195-1210

Kitap & Kitap Bölümleri

Mehmed Fuad Köprülü, Hüseyin Rahmi Gürpınar

Millî Edebiyat, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.355-377, 2019

Cemal Süreya’nın Şiirlerinde Kırmızı Rengin Kullanımı

Yazının Elinden Tutmak, Dr. Taner Namlı, Dr. Ahmet Faruk Güler, Doç.Dr.Fatih Arslan, Doç.Dr. Mutlu Deveci, Editör, hiperyayın, İstanbul, ss.550-568, 2019

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem

Tanzimat Edebiyatı, Özcan Bayrak, Editör, Asos Yayınları, ss.155-176, 2018

Tanzimat, Serveti Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI, Doç. Dr. Özcan Bayrak, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.329-343, 2016

Halid Ziya Uşaklıgil

Servet i Fünun Şiir Roman, Bayrak Özcan, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.161-186, 2015

MAİ VE SİYAH ROMANININ TAHLİLİ

SERVET İ FÜNÛN EDEBİYATI, ÖZCAN BAYRAK, Editör, KESİT YAYINLARI, İstanbul, ss.187-204, 2015

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Halid Ziya Uşaklıgil

Yeni Türk Edebiyatı I, Bayrak Özcan, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.367-413, 2015

AŞK-I MEMNÛ ROMANININ TAHLİLİ

YENİ TÜRK EDEBİYATI 1, ÖZCAN BAYRAK, Editör, KESİT YAYINLARI, İstanbul, ss.395-413, 2015

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem

Tanzimat Edebiyatı Şiir Roman, Bayrak Özcan, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.143-164, 2014

Elazığ Eğitim Tarihi

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları No:2, Elazığ, 2010