Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuk Kitaplığına Hapsedilen Bir Yazar: Ömer Seyfettin

Hece , no.265, pp.710-712, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Edebiyatında Süreli Yayınlar ve Bizim Külliye Örneği

6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Elazığ, Turkey, 21 - 23 October 2022

Şemseddin Ünlü’nün Romanlarında Harput

Şehir Kültürü-Kültürlü Şehir Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 5 - 07 October 2018

Elazığ Basın Tarihinde Unutulan Bir Ses Sada Mecmuası

Türk Basın Tarihi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2016, vol.3, pp.2013-2036

Edebiyatın Medyayla İmtihanı

Edebiyatın Medyayla İmtihanı, Kilis, Turkey, 05 May 2017

I Dünya Harbi Gazisi M Şükrü Bey in Esaret Mektupları

100.Yılında I.Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Budapest, Hungary, 3 - 05 November 2014, pp.709-727

Elazığ da Kültür ve Sanat Dergileri

Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, Elazığ, Turkey, 17 - 19 November 2014, vol.2, pp.1195-1210

Books & Book Chapters

İstiklal Marşı'nın Gölgesinde Şair Mehmet Akif Ersoy

in: Çağını Aşan Ses Mehmet Akif Ersoy, Seher Maşkaraoğlu, Editor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, Kilis, pp.267-274, 2022

Necati Cumalı'nın "Ahmetlerim" Adlı Oyununda Değişen Türkiye

in: Doğumunun 100.Yılında Necati Cumalı Anma Kitabı, Prof. Dr. Songül Taş, Doç. Dr. Ferda Atlı, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.81-97, 2021

Aile-Din-Ahlak Üçgeninde Hikayeler, Reşat Nuri Güntekin'in Tanrı Misafiri Adlı Eseri

in: Reşat Nuri Güntekin, Kanter, M. Fatih-Karaburgu, Oğuzhan, Editor, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.324-336, 2021

Cemal Süreya’nın Şiirlerinde Kırmızı Rengin Kullanımı

in: Yazının Elinden Tutmak, Dr. Taner Namlı, Dr. Ahmet Faruk Güler, Doç.Dr.Fatih Arslan, Doç.Dr. Mutlu Deveci, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.550-568, 2019

Mehmed Fuad Köprülü, Hüseyin Rahmi Gürpınar

in: Millî Edebiyat, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Editor, Asos Yayınları, Ankara, pp.355-377, 2019

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem

in: Tanzimat Edebiyatı, Özcan Bayrak, Editor, Asos Yayınları, pp.155-176, 2018

Tanzimat, Serveti Fünun, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

in: SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI, Doç. Dr. Özcan Bayrak, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.329-343, 2016

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Halid Ziya Uşaklıgil

in: Yeni Türk Edebiyatı I, Bayrak Özcan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.367-413, 2015

Halid Ziya Uşaklıgil

in: Servet i Fünun Şiir Roman, Bayrak Özcan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.161-186, 2015

Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem

in: Tanzimat Edebiyatı Şiir Roman, Bayrak Özcan, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.143-164, 2014

Elazığ Eğitim Tarihi

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları No:2, Elazığ, 2010

Metrics

Publication

31

Thesis Advisory

5