Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Cumhuriyet dönemi Türk romanında batılılaşma (1923/1940)

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Cemal Süreya 'nın şiirlerinin tematik ve yapı bakımından incelenmesi

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli)