Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ON BIRNBAUM'S MEASURE OF COMPONENT IMPORTANCE OF COHERENT SYSTEMS

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, cilt.1, ss.57-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dairesel n'den Ardıl k-Çıkışlı Sistemlerin Güvenilirliği İçin Sınır Yaklaşımları

1.International Applied Statistics Conference (UYIK 2020), Tokat, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2020, ss.1 Creative Commons License

Otoregresif Hatalarla Kantil Regresyon Modelinde Ön Test Tahmini

19. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

İkili Kantil Regresyon İçin Bir Uygulama

19. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması Ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

Correlation Based Penalty Estimator in Vector Autoregressive Model

11. International Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

On Reliability Bounds of Consecutive k-out-of-n:F Systems

5th Ifs And Contemporary Mathematics Conference, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018

Component Importance Measures: A numerical study

5th Ifs And Contemporary Mathematics Conference, Kahramanmaraş, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018

A Study on Reliability Bounds

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

MEASURES OF SOME SYSTEMS USING SYSTEM SIGNATURE

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Determining the Importance of Wind Turbine Components

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017

Comparisons of Some Importance Measures

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017

Shrinkage and penalty estimation in quantile regression model with autoregressive errors

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL MODELLING in Applied Sciences, Saint-Petersburg, Rusya, 24 - 28 Temmuz 2017, ss.224

Improved Estimation Strategies in Quantile Regression Model when Errors are Non-iid

3.International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress 2017, Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017

Computing of Some Importance Measures for Coherent Systems

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Pretest and Stein-Type Estimations in Quantile Regression Model

Mathematical Methods In Engineering International Symposium, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Comparison of Some System Reliability Bounds

X. International Statistics Days Conference- ISDC'2016, Giresun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016, ss.111

Estimation of a Wind Turbine Components’ Marginal and Joint Reliability Importance via Monte–Carlo Simulation

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY I, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.189

ON COMPARISON OF COHERENT SYSTEMS VIA DYNAMIC SYSTEM SIGNATURE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICPAM 2015), Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015

İki Boyutlu Isı Denklemi İçin Fractional Step Yöntemi

12.Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.299-300