Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atorvastatin-Klaritromisin Etkileşimi Kaynaklı Hepatotoksisite: Bir Olgu Raporu

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 March 2023

QT Aralığında Uzamaya Neden Olan Antimikrobiyal İlaçlar ve Etkileşimleri

XXIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 March 2023, pp.1076-1080

The Role of Ketogenic Diet in Drug-Resistant Seizure Therapy in Adults

3rd International Aegean Health Areas Symposium 2023, Uşak, Turkey, 07 March 2023, pp.147-153 Creative Commons License

Role of GLP-1 receptor agonists in COPD exacerbation

3rd International Aegean Health Areas Symposium 2023, Uşak, Turkey, 07 March 2023, pp.142-146 Creative Commons License

Meropenem-Valproik Asit Etkileşimi ve Yönetimi: Bir Olgu Raporu

II. Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı, Ankara, Turkey, 8 - 09 June 2022, pp.12 Creative Commons License

EVALUATION OF RENAL DRUG DOSING IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH RENAL IMPAIRMENT

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2021, pp.211 Creative Commons License

Siklosporin Kaynaklı Gingival Hiperplazi: Bir Olgu Raporu

Olgularla Klinik Eczacılık Çalıştayı, Ankara, Turkey, 17 June 2021, pp.22 Creative Commons License

THE EVALUATION OF BIOLOGICAL ACTIVITES OF LIMI BASRA PLANT

III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS - SCIENCE AND HEALTH (BILMES SH 2019), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.21 Creative Commons License

Books & Book Chapters

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARIN FARMAKOKİNETİK PROFİLİNDEKİ DEĞİŞİMLER

in: Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler - CİLT 2, ŞAHNA Engin,AKGÜL Hasan,SELAMOĞLU Zeliha, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.73-90, 2023 Creative Commons License

KOAH Alevlenmesinde Yeni Hipoglisemik İlaçların Yeri

in: Küreselleşen Dünyada Sağlık Bilimleri, AK AYŞE, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.7-18, 2023 Creative Commons License