Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fârâbî’xxnin Erdemli Toplumunda Muhalifler

Hikmet Yurdu, cilt.13, sa.26, ss.171-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Priority of Philosophy to Religion in al-Farabi

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.10, sa.2, ss.419-449, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fahreddin er-Râzî Düşüncesinde İlahî Adalet (Theodicy in the Thought of Fahreddin er-Râzî)

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.201-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE SEZGİ VE SEZGİSEL BİLGİ

Hikmet Yurdu, cilt.8, sa.16, ss.153-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ Felsefesinde Sezgisel Bilginin Aklî Karakteri

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.191-210, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sînâ’xxnın Nübüvvet Teorisinde Kutsî Akıl

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.1-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kutsî Ruh Kavramının İslam Felsefesindeki Serencamı

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Felsefe Tarihi

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2018