Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2014 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2003 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1997 Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1988 - 1993 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Plastik atıkların oksidatif ve inert ortamda ısıl ve katalitik bozunma ile karboksilli asitlere dönüşümü

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1997 Yüksek Lisans

  TRİGLİSERİDLERİN ENZİMATİK HİDROLİZİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018TS EN ISO 17025 KAPSAMINDA ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB- KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

 • 2018TS EN ISO 17025 LAB. İSTATİSTİĞİ, METOTLARIN GEÇERLİLİĞİ VE METOT TEYİT EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB- KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

 • 2018KÖK NEDEN ANALİZİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Lean ACADEMY

 • 2017TS EN İSO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

  Kalite Yönetimi , TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ