Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

  • Donanım

  • Mikroprogramlama ve Kontrol Yapısı

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme

  • Mühendislik ve Teknoloji