Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malatya’da Yerel Siyasetin Dönüşümü Üzerinde Hamit Fendoğlu’nun (Hamido) Etkisi

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.10-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SURİYE KRİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ1

ANALYTICAL POLITICS, cilt.1, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerin Özerkliğinin İdari Vesayet Boyutuyla İncelenmesi

ASOS Journal, cilt.6, sa.85, ss.674-707, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNİN PROGRAMLARININ DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.115-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NATO ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.149-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NATO’ya Üyelik SürecindeTürkiye ABD İlişkileri

Birey ve Toplum, cilt.6, sa.11, ss.149-166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya Federasyonu nda Demokrasinin Yerleş(e) memesinin Nedenleri

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.45-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya Federasyonu nda Demokrasinin Yerleş e memesinin Nrdenleri

Akademik Yaklaşımlar, cilt.6, sa.1, ss.45-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım ın Rusya Federasyonu na Bağlanmasının Rusya ya Komşu Ülkelere Olası Etkileri

Akademik Bakış Dergisi, sa.52, ss.29-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya nın Başarısız DemokratikleşmeTarihi

Birey ve Toplum, cilt.4, sa.8, ss.5-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikalizmi Önleme Aracı Olarak Siyasal Sorumluluk

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Neutrality to Alignment: The Formation Of NATO and Turkish Bids for Membership

Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.57-68, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL BASINDA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YASALAŞMA SÜRECİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.852-868 Creative Commons License

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SURİYE KRİZİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE’DE TOPLUM, YERLEŞİM VEYÖNETİM TARTIŞMALAR, 25 - 27 Ekim 2018

Toplumdan Kopan Siyaset: İslam ve Batı Arasında Ortadoğu

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018, ss.237-242

15 Temmuz Darbe Girişiminin Politik Çözümlemesi

VII Uluslararası İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset ve Ekonomi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018

Askeri Darbelerin Oluşmasına Zemin Hazırlayan Nedenler

3. Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu: Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleri ile Darbeler, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2017

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA GÖÇ POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, Malatya, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Hamit Fendoğlu: Kişiliği ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri

Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017

İnsan Hakları Bağlamında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç Politikalarına Bir Bakış

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRES, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017, ss.21-23

Türkiye AB Geri Kabul Anlaşması ve Mülteciler Sorunu

I. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Ak Parti Hükümetlerinin Suriye Politikası

Uluslararası Kaysem 11, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

Milli Görüş Partilerinin Programlarının Dış Politika Analizi

Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’nin Ortadoğu Politikası

Türkiye’de Devlet Politikaları, Işıl Arpacı, Osman Ağır, Editör, Nobel, Ankara, ss.413-424, 2018

Arap Baharı ve Türkiye Ortadoğu İlişkileri

Türkiye’de Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Yar. Doç. Dr. Osman AĞIR, Editör, Seçkin, Ankara, ss.353-364, 2017

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Sorunlu Geçmişten Belirsiz Bir Geleceğe

Türkiye’xxde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Yrd. Doç. Dr. Osman AĞIR, Editör, Seçkin, Ankara, ss.395-416, 2017

Siyasal Partiler, Parti Sistemleri ve Üç Partili Sistem

Küreselleşme Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler, Gökhan TUNCEL, Editör, Bilsam, Malatya, 2013

Soğuk Savaşın Anlamı ve Sona Ermesinin Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri

21 Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Bal, İdris, Editör, Alfa, İstanbul, ss.31-49, 2010