General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Biography

1989 yılı Erzurum doğumlu. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni üçüncülükle bitirmiş ve aynı yıl Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2022 yılı Ağustos ayında İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'na doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır.