Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİRLEŞMEDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DOLAYI ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUĞU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , cilt.5, sa.9, ss.65-78, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇALIŞMA BELGESİNİN İÇERİĞİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.257-277, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KONKORDATONUN İŞÇİLİK ALACAKLARI VE İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE YANSIMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.487-522, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖLÇÜTLER

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, sa.3, ss.809-843, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.412-451, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BASKI FESHİNE İLİŞKİN ALMAN FEDERAL İŞ MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.211-236, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İŞ HUKUKUNDA PRİM

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, sa.36, ss.53-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ HUKUKUNDA YABANCI İRTİBAT BÜROSU ÇALIŞANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.133-152, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Grev Priminde Yeni Gelişmeler

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.15, sa.60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Çalışma Süreleri

Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, cilt.12, sa.46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalılık Hallerinin Çakışması

Terazi Aylık Hukuk Dergisi, sa.106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basın İş Kanunu Kapsamındaki Gazetecilerin İŞ Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Koşulları

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.153-172, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.412-415

İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.412-415

Sözleşme Özgürlüğünün Bir Uzantısı Olarak İtiraz Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.699-729

İşçilik Alacakları Konusunda Bir Güvence: Teminat Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.738-747

Yabancı İrtibat Bürolarının ve Çalışanlarının Hukuki Niteliği

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.139

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.111-112

Kitap & Kitap Bölümleri