Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİRLEŞMEDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DOLAYI ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUĞU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.5, no.9, pp.65-78, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

ÇALIŞMA BELGESİNİN İÇERİĞİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.257-277, 2020 (National Refreed University Journal)

KONKORDATONUN İŞÇİLİK ALACAKLARI VE İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE YANSIMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.487-522, 2019 (National Refreed University Journal)

HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖLÇÜTLER

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.27, no.3, pp.809-843, 2019 (International Refereed University Journal)

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.412-451, 2019 (National Refreed University Journal)

BASKI FESHİNE İLİŞKİN ALMAN FEDERAL İŞ MAHKEMESİ KARARININ İNCELENMESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.211-236, 2018 (International Refereed University Journal)

İŞ HUKUKUNDA PRİM

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.9, no.36, pp.53-72, 2018 (Other Refereed National Journals)

İŞ HUKUKUNDA YABANCI İRTİBAT BÜROSU ÇALIŞANLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.133-152, 2018 (International Refereed University Journal)

Grev Priminde Yeni Gelişmeler

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.15, no.60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Hukukunda Çalışma Süreleri

Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.12, no.46, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalılık Hallerinin Çakışması

Terazi Aylık Hukuk Dergisi, no.106, 2015 (Other Refereed National Journals)

Basın İş Kanunu Kapsamındaki Gazetecilerin İŞ Güvencesi Hükümlerinden Yararlanma Koşulları

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.153-172, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.412-415

İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması

4. Uluslararası Adli Bilimler ve Hukuk Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.412-415

Sözleşme Özgürlüğünün Bir Uzantısı Olarak İtiraz Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.699-729

İşçilik Alacakları Konusunda Bir Güvence: Teminat Hakkı

II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.738-747

Yabancı İrtibat Bürolarının ve Çalışanlarının Hukuki Niteliği

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.139

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Alt İşveren İşçilerinin Kadroya Geçirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.111-112

Books & Book Chapters