Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DULOVO VE BABADAĞ TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN “BİTTA” EDATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Milli Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), cilt.2, sa.1, ss.21-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Ağızlarında Görülen Dil Uyumsuzluğu Üzerine Ek Düzeyinde Bir İnceleme

Turkısh Studies, cilt.9, sa.12, ss.143-148, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söz Dizimi Anlam İlişkisi Üzerine Yeni Bir Metot Denemesi

Turkısh Studies, cilt.9, sa.9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uş Sözcüğü Üzerine Bir İnceleme

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.65-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divanü Lûgat it Türk Ve Kutadgu Bilig de İntikam Kelimeleri

Acta Turcıca, ss.234-241, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

K Sesiyle Başlayan Türkçe Kelimelerde Ses Anlam Uyumu

uluslararası sosyal araştırmalar, cilt.18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzûlî nin Şem Redifli Gazeli Üzerine Dil Düzeyinde Bir İnceleme

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, ss.12-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaya Bilgegil in Üç Ses Mensuresinin Yapı Ve Anlam Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.241-250, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dîvânü Lügâti t Türk te Geçen Çatı Ekleri Üzerine Bir Değerlendirme

Akademik Araştırmalar, cilt.39, sa.10, ss.238-263, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Âşıkî Ve Maktel-i Hüseyin'i

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, cilt.38, ss.49-61, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cezerî Kasım Sâfî Paşa nın Hayatı Ve Eserleri

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, cilt.35, ss.1-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapıca Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler Hakkında Bir Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, ss.43-57, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gülsel Sev, Türkiye Türkçesinde /-mA/ Olumsuzluk Ekiyle Kalıplaşmış Birleşik Fiiller

İlmî Araştırmalar Dergisi, sa.19, ss.187-191, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doç.Dr. Yakup Karasoy, Satıraltı tecümeli Bir Fıkıh Kitabı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, cilt.33, sa.33, ss.359-361, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kerime Üstünova, Kutbe 'd-dîn Iznikî, Mukaddime

İlmî Araştırmalar, sa.16, ss.144-146, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü

Hacı Bektaş Veli Ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızları Karakteristik Özellikleri Ve Ağız Grupları

I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Kültür-Dil Etkileşimi Açısından Kuzeydoğu Bulgaristan Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki

Utek 2014, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 Mayıs 2014 - 25 Mayıs 2015, ss.721-732

Saltuk nâme deki Benzetmeler Üzerine Bir İnceleme

I.Sarı Saltuk Buluşması, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Yolu Sempozyumu, Romanya, 9 - 11 Kasım 2012, ss.47-67

Fuzulinin Eyleyen Redifli gazelinin Ses ve Anlam Özellikleri Çercevesinde Değerlendirilmesi

Fuzuli’xxnin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 28 - 31 Mayıs 2008

Orhan Vel nin Şiirleri Üzerine İstanbul ve Dil Ekseninde Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3 - 05 Nisan 2008, ss.359-369

Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi İle Sâfî nin Güneş Kasidesi nin Dil Özellikleri Yönünde Mukayesesi

38. ICANAS Bildiriler Edebiyat Bilimi Sorunları Ve Çözümler, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.507-528

Kitap & Kitap Bölümleri

Maktel-i Hüseyinlerde Yer Alan Gerçeküstü Olaylar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet Dönmez, Editör, Sonçağ Yayınları, Ankara, ss.17-32, 2017

Kerbelâ Olayı Ekseninde Kısa Bir Mukayese Örneği

Avrasya Alevilik Araştırmaları 1, , Editör, Sonçağ, Ankara, ss.41-52, 2016

Kerbelâ Olayının Edebiyata Yansıyan Yüzü Maktel-i Hüseyinler

Avrasya Alevilik Araştırmaları 1, Mehmet Dönmez, Editör, Sonçağ, Ankara, ss.31-40, 2016

İki Manzum Maktel-i Hüseyin’de Geçen Temizlikle İlgili Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme

Temizlik Kitabı, Naskali, Emine Gürsoy, Editör, Kitabevi yayınları, ss.464-475, 2009

Maktel-i Hüseyinlerde Beddua,

Lanet Kitabı, Naskali Emine Gürsoy, Editör, Kitabevi Yayınları, ss.137-150, 2009

Âşık Paşazâde Tarihinde Çeyiz

Kültür Tarihimizde Çeyiz, Naskali, Emine Gürsoy, Editör, Picus Yayınları, İstanbul, ss.1, 2007