Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DULOVO VE BABADAĞ TÜRK AĞIZLARINDA KULLANILAN “BİTTA” EDATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Milli Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), vol.2, no.1, pp.21-38, 2018 (Other Refereed National Journals)

Anadolu Ağızlarında Görülen Dil Uyumsuzluğu Üzerine Ek Düzeyinde Bir İnceleme

Turkısh Studies, vol.9, no.12, pp.143-148, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Söz Dizimi Anlam İlişkisi Üzerine Yeni Bir Metot Denemesi

Turkısh Studies, vol.9, no.9, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eksik Bir Elif ile Mahmud Hikâyesi nin Ses Bilgisi Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Turkish Studies, pp.969-994, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uş Sözcüğü Üzerine Bir İnceleme

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.65-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Divanü Lûgat it Türk Ve Kutadgu Bilig de İntikam Kelimeleri

Acta Turcıca, pp.234-241, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

K Sesiyle Başlayan Türkçe Kelimelerde Ses Anlam Uyumu

uluslararası sosyal araştırmalar, vol.18, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzûlî nin Şem Redifli Gazeli Üzerine Dil Düzeyinde Bir İnceleme

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, pp.12-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Âşıkî Ve Maktel-i Hüseyin'i

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, vol.38, pp.49-61, 2008 (National Refreed University Journal)

Dîvânü Lügâti t Türk te Geçen Çatı Ekleri Üzerine Bir Değerlendirme

Akademik Araştırmalar, vol.39, no.10, pp.238-263, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaya Bilgegil in Üç Ses Mensuresinin Yapı Ve Anlam Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, pp.241-250, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cezerî Kasım Sâfî Paşa nın Hayatı Ve Eserleri

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, vol.35, pp.1-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

Gülsel Sev, Türkiye Türkçesinde /-mA/ Olumsuzluk Ekiyle Kalıplaşmış Birleşik Fiiller

İlmî Araştırmalar Dergisi, no.19, pp.187-191, 2005 (Other Refereed National Journals)

Doç.Dr. Yakup Karasoy, Satıraltı tecümeli Bir Fıkıh Kitabı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, vol.33, no.33, pp.359-361, 2005 (National Refreed University Journal)

Kerime Üstünova, Kutbe 'd-dîn Iznikî, Mukaddime

İlmî Araştırmalar, no.16, pp.144-146, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alevilik Bektaşilik Terimleri Sözlüğü

Hacı Bektaş Veli Ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, Turkey, 11 - 13 May 2017

Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızları Karakteristik Özellikleri Ve Ağız Grupları

I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017

Kültür-Dil Etkileşimi Açısından Kuzeydoğu Bulgaristan Ağızlarında Şimdiki Zaman Eki

Utek 2014, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 May 2014 - 25 May 2015, pp.721-732

Saltuk nâme deki Benzetmeler Üzerine Bir İnceleme

I.Sarı Saltuk Buluşması, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Yolu Sempozyumu, Romania, 9 - 11 November 2012, pp.47-67

Fuzulinin Eyleyen Redifli gazelinin Ses ve Anlam Özellikleri Çercevesinde Değerlendirilmesi

Fuzuli’xxnin Türk Kültür ve Sanat Dünyasındaki Yeri, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 31 May 2008

Orhan Vel nin Şiirleri Üzerine İstanbul ve Dil Ekseninde Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 3 - 05 April 2008, pp.359-369

Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi İle Sâfî nin Güneş Kasidesi nin Dil Özellikleri Yönünde Mukayesesi

38. ICANAS Bildiriler Edebiyat Bilimi Sorunları Ve Çözümler, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.507-528

Books & Book Chapters

Maktel-i Hüseyinlerde Yer Alan Gerçeküstü Olaylar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

in: Avrasya Alevilik Araştırmaları Bulgaristan, Mehmet Dönmez, Editor, Sonçağ Yayınları, Ankara, pp.17-32, 2017

Kerbelâ Olayı Ekseninde Kısa Bir Mukayese Örneği

in: Avrasya Alevilik Araştırmaları 1, , Editor, Sonçağ, Ankara, pp.41-52, 2016

Kerbelâ Olayının Edebiyata Yansıyan Yüzü Maktel-i Hüseyinler

in: Avrasya Alevilik Araştırmaları 1, Mehmet Dönmez, Editor, Sonçağ, Ankara, pp.31-40, 2016

İki Manzum Maktel-i Hüseyin’de Geçen Temizlikle İlgili Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme

in: Temizlik Kitabı, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, Kitabevi yayınları, pp.464-475, 2009

Maktel-i Hüseyinlerde Beddua,

in: Lanet Kitabı, Naskali Emine Gürsoy, Editor, Kitabevi Yayınları, pp.137-150, 2009

Âşık Paşazâde Tarihinde Çeyiz

in: Kültür Tarihimizde Çeyiz, Naskali, Emine Gürsoy, Editor, Picus Yayınları, İstanbul, pp.1, 2007