Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Birliği’nin Uluslararası Politikada Etkili Olma Aracı: Yumuşak Güç

Birey ve Toplum, vol.7, no.2, pp.33-64, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Local Governance Experıence in Turkey: From “Local Agenda 21”s to the City Councils

Birey ve Toplum, vol.6, no.12, pp.107-127, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

NATO ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.149-168, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖÇ VE İNSAN

BİREY VE TOPLUM, vol.5, no.1, pp.1-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

NATO’ya Üyelik SürecindeTürkiye ABD İlişkileri

Birey ve Toplum, vol.6, no.11, pp.149-166, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göç ve İnsan

Birey ve Toplum, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

HAYEK’TE ÖZGÜRLÜK DEMOKRASİ İLİŞKİSİ

akademik yaklaşımlar, vol.6, no.2, pp.84-103, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göçün Türkiye Siyaseti Üzerindeki Yansımaları

I. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ, 12 - 14 October 2017