Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇİN’İN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİN ÖNEMİ

INTPOLSEC Uluslararası Güvenlik Kongresi 2022, Malatya, Turkey, 04 September 2022, pp.1-26

ABD’NİN TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASININ ÇİN’İN YÜKSELİŞİNE ETKİSİ

20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu "Terör", Malatya, Turkey, 22 October 2021 Sustainable Development

27 Mayıs Askeri Darbesi ve Sivas Kampı

3. Yeşilyurt Darbeler Sempozyumu, Malatya, Turkey, 12 - 13 September 2017, pp.159-172 Creative Commons License

Books & Book Chapters

DOĞU TÜRKİSTAN / UYGUR SORUNU

in: KÜRESEL SORUNLAR VE TÜRKİYEGöç, Terör, Yoksulluk, Çatışma, Rekabet, Baharçiçek,Abdulkadir; Tuncel,Gökhan; Ağır,Osman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.397-422, 2022

ULUSLARARASI SİSTEM

in: KÜRESEL SORUNLAR VE TÜRKİYEGöç, Terör, Yoksulluk, Çatışma, Rekabet, Baharçiçek,Abdulkadir; Tuncel,Gökhan; Ağır,Osman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.29-64, 2022

Dünya Sistemi Teorisi Açısından Devlet

in: Siyaset, Devlet ve Uluslararası İlişkiler, Abdullah Torun, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.183-199, 2021

Dijital Çağda Diplomasi

in: DİJİTAL ÇAĞDA DÖNÜŞENBİREY, TOPLUM VE SİYASET, Süleyman EKİCİ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.39-74, 2021

Metrics

Publication

18

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals