Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2010 - 2020 Research Assistant

    Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler