Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Azerbaycan Karaçilerinde ve Türkiye Çukurova Romanlarında Müzik İcralarında Kullanılan Çalgılar

Bakü Müzik Akademisi 100. Yılı Çerçevesinde Etnomüzikolojide Aktüel Problemler ve Sorunlar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 29 April 2021, vol.1, pp.155-164

Başlangıç Düzeyi Özengen Müzik Eğitiminde Çalgı Tercihini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararsı Müzik ve Dans Kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.159-162

Küreselleşme Bağlamında İlkokul Kademesindeki Çocukların Müzik Tercihleri

5. Uluslararsı müzik ve dans kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 26 July 2019, vol.1, pp.163-169

KISAS YÖRESİ ÇİFTELERİNİN MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ

ECSAC‘19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ARTCULTURE, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.320-326

ALEVİ-BEKTAŞİ SEMAHLARI NEVŞEHİR HACI- BEKTAŞİ VELİ ÖRNEĞİ

ECSAC‘19 IVth EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ARTCULTUR, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, pp.332-338

ROMAN (ÇİNGENE) MÜZİSYENLERİN MÜZİKLİ MEKÂNLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR(MALATYA ÖRNEĞİ)

1. Uluslarası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.2678-2686

Şanlıurfa Kısas Bölgesinde Semahlar ve Müziksel Analizleri

European Conference on Scıence, Art and Culture, Prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Nevşehir Hacıbektaşi Veli Bağcılar Cemevinde Dönülen Semahlar ve Müziksel Analizleri

European Conference on Science, Art and Culture, prag, Czech Republic, 19 - 22 October 2017

Malatya Alevi Cemlerinde Semahlar ve Anlamları

Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, vol.1, pp.139-154

Dinsel İletişim Aracı Olarak Müzik

Müzikte Metodoloji ve Müzikte İletişim Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.1, pp.61-72

PERFORMANS MEKANI-MÜZİK TÜRÜ VE ÇALGI KULLANIMI YÖNÜ İLE MALATYA ROMANLARI

ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.6, pp.467-473

Books & Book Chapters

Sümer Ezgü’ nün Hayatı ve Türk Müziğine Katkıları

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar III, ünal imik, sinan haşhaş, Editor, EfeAkademi Yayınları, İstanbul, pp.9-20, 2021

MOR BARSAVMO KİLİSESİNDE DOĞUŞ BAYRAMIRİTÜELİ VE MÜZİK

in: Müzik ve Kimlik, sibel paşaoğlu yöndem. günsu yılma şakalar, Editor, gece kitaplığı, Ankara, pp.10-27, 2020

Hayatı ve Sanatçı Kişiliği İle Selahattin Alpay

in: Türk Müziğinde İz Bırakanlar II, Ünal İmik, Sinan Haşhaş, Editor, Efe Akedemi, İstanbul, pp.10-26, 2020

Metrics

Publication

17

Project

2