Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1994 - 1999 Postgraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ, YÖNETİLMESİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  İŞLETMELERDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MALATYA BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English