Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Malatya ilinde 15-34 yaş arası kadınlarda osteoporoz risk faktörlerini belirleme ve osteoporozdan korunmada sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirme Sustainable Development

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 1996 Postgraduate

  İstanbul İli Devlet Hastanelerindeki Aile Planlaması Polikliniklerine Kontrasepsiyon Amacıyla Başvuran Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemler ve Tercihlerini Etkileyen Faktörler

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English