Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Alçakgönüllülük, dindarlık, psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2014 Postgraduate

  Yetişkinlerde dini başa çıkma yöntemi olarak dua

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences