(Arilalkil)imidazol Türevi Yeni Bileşiklerin Sentezleri ve Antikonvülsan Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Mehmet Abdullah ALAGÖZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ARZU KARAKURT