Para politikalarında dönüşüm ve Taylor kuralının Türkiye ekonomisi için sınanması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: FERHAT ŞİRİN SÖKMEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET UĞUR