Ön segment parametreleri açısından standart ve hızlandırılmış cross-linking etkinliklerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MURAT FIRAT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NİHAT POLAT