Ekonomik büyüme, cari açık ve kısa vadeli sermaye akımları arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesi: OECD ülkeleri üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: YUSUF EKREM AKBAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET UĞUR