“Callisto Herbisidinin Zea mays (Mısır)’ın Martha F1 Kültür Formunda Total Glutatyon, Glutatyon Redüktaz, Glutatyon -S -Transferaz ve Pigment, İçeriği Üzerine Etkileri” -


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Aslı GİRAY KURT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EMEL YİĞİT