Karaciğer Nakli Alıcılarında Gelişen Bakteriyel Üriner Enfeksiyonlar: 5 Yıllık Retrospektif Çalışma


Öğrenci: Esra Sağlam

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ADEM KÖSE