Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerlerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MEHMET AKİF YÜCEKAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET GÜLLÜ