Türkiye'de yetişen Achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu [The revision of Achillea L. (Asteraceae)genus grown in Turkey] (2006) II. Danışman


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: Turan ARABACI

Eş Danışman: EMEL YİĞİT