17. Yüzyıl'a Ait Harekeli Bir Eser: Kâdirî Muhyiddîn'in Manzum Nasîhatnâmesi (İnceleme-Metin-Sözlük-Özel İsimler Dizini-Tıpkıbasım)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Mehmet Emin Tuğluk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL