Süleymaniye Kütüphanesi 34 Sü - Tarlan / 182 No'lu Şiir Mecmuası: İnceleme - Çevriyazı - Sözlük


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: M. Abdülkerim Yıldızoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL