M. Foucault Felsefesinin Temel Kavramları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Nihat Parin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HÜSEYİN SUBHİ ERDEM