CEM SULTAN'IN TÜRKÇE DİVAN'INDA AHENGİ SAĞLAYAN EDEBÎ SANATLAR


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2021

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ceylan ÇAY

Danışman: Nazmi Özerol