Edirneli Nazmî'nin Şiirlerinde Mekân


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Kenan Turhan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL