Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Gözlem Formlarının Güvenirlilik ve Geçerlilik Süreçlerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: TAYLAN AKBUĞA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET GÜLLÜ