Yenişehirli İzzet Divanı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (Cilt I)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Nilüfer Karadağ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL