Riskten korunma yöntemi olarak riske maruz değer: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: NERGİS BİNGÖL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET UĞUR