Anlama ve Gelenek: Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu


Öğrenci: Mehmet Ulukütük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HÜSEYİN SUBHİ ERDEM