Anlama ve Gelenek: Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Mehmet Ulukütük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HÜSEYİN SUBHİ ERDEM