İbn Sinâ ve Wittgenstein’da Dil, Gerçeklik ve Mantık İlişkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: İlyas Özdemir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HÜSEYİN SUBHİ ERDEM